Dagsorden og referater

Provstiudvalgsmøderne afholdes den sidste torsdag i måneden med undtagelse af juli og december måned.
Møderne afholdes kl. 16.00 på provstikontoret, Finderupvej 18, 4270 Høng.  Møderne er offentlige.

Ønsker menighedsrådene en sag behandlet på et provstiudvalgsmøde, skal sagen være provstikontoret i hænde senest 10 dage før udvalgsmødet. I modsat fald vil sagen først blive behandlet på det efterfølgende møde.

Klik på datoen for at læse dagsorden/referat.

  Mødedatoer
2013
Mødedatoer
2014
Mødedatoer
2015
Mødedatoer
2016
Mødedatoer
2017
  29.01.2013 28.01.2014 29.01.2015 28.01.2016 26.01.2017
  25.02.2013 20.02.2014 26.02.2015 25.02.2016 23.02.2017
  26.03.2013 25.03.2014 26.03.2015  Årsregnskab
2015
30.03.2017
  30.04.2013 24.04.2014 28.05.2015 31.03.2016 27.04.2017
  28.05.2013 27.05.2014 18.06.2015  21.04.2016 18.05.2017
  18.06.2013 14.06.2014 27.08.2015 02.05.2016 Årsregnskab
2016
  27.08.2013 28.08.2014 24.09.2015  26.05.2016 22.06.2017
  27.08.2013 25.09.2014 Årsbudget
2016
 16.06.2016 Budgetsamråd
22.08.2017
  09.09.2013 30.10.2014 29.10.2015 25.08.2016  31.08.2017
  24.09.2013 13.11.2014  12.11.2015  Budgetsamråd
2016
 28.09.2017
  29.10.2013 27.11.2014  12.11.2015  29.09.2016 26.10.2017
  30.10.2013     27.10.2016 30.11.2017
  21.11.2013      24.11.2016  
  26.11.2013