Budgetudvalget

Provstiudvalget har nedsat et budgetudvalg, hvis formål er at finde forslag til besparelser, samt forslag til en omfordeling af de økonomiske ressourcer i fremtidige budgetter.

Udvalgets medlemmer:

Knud Kierkegaard, menighedsrådsformand
Per Helwigh, menighedsrådsformand
Alf Christiansen, kasserer
Leif Jensen, kirkegårdsleder
Steen Otterstrøm, provstikonsulent
Jørn Noe, provst

Information fra budgetudvalget:
Møderefarater