Bygningskyndig

I Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed
BEK nr. 302 af 26. marts 2007 § / stk. 1:

Provstiudvalget vælger, uden for sin midte, en bygningskyndig til, sammen med
provsten at foretage syn over kirke og kirkegård, præsteboliger og anden fast
ejendom, der bestyres af menighedsrådet på kirkens og præsteembedets vegne.

Stk. 3: Den bygningskyndige må ikke påtage sig lønnet arbejde for menigheds-
rådene i provstiet.

Provstiets bygningskyndige kan efter aftale med provstiet rekvireres (mod honorar) til rådgivning i forbindelse med større bygnings- og ændringsprojekter, isole-
ringsopgaver etc. på faste ejendomme og kirkens bygninger. 

 

bygningskyndig
Henning Jensen
Arkitektfirmaet HS-rådgivning
Hjortshøjvej 20
4200  Slagelse

 

Tlf. direkte: 5856 0221
Mobil: 4027 2904
henning@hs-slagelse.dk

  bygningskyndig