Provstiets fælles friluftsgudstjeneste

pilgrimsvandring

Mange kirker stod gabende tomme 2. pinsedag

Det skyldtes ikke messefald, tværtimod, de udendørs aktiviteter havde nemlig lokket ekstra mange med til en anderledes måde at holde kirke på i Kalundborg Provsti.

På en lidt kold og fugtig morgen 2. pinsedag, hvor temperaturen havde svært ved at kæmpe sig op på de 10 grader, og hvor vejrudsigten så ud til at være ganske pålidelig, havde 30 morgenfriske valgt at tilslutte sig mini-pilgrimsvandringen.

Efter morgenkaffen ved Amfi-caféen, gav sognepræst Kim Gilling Hansen og terapeut Pia Riddertoft en kort introduktion, hvorefter den blandede skare iført regntøj eller bevæbnet med paraplyer, begav sig af sted – ikke på Caminoen – men på den lokale pilgrimsrute, i det særprægede landskab med bjerge og søer skabt af store gravemaskiner i jagten på ”guldet” i Bregninges undergrund.

Undervejs på ruten var arrangeret fire stop, hvor pilgrimmene hvert sted fik en ”opgave” som emner for refleksion på den videre vandring.

Vel tilbage ved Amfi-scenen, var alle således godt rustede til at slutte sig til de omkring 250 andre, som i mellemtiden var mødt op til Provstiets fællesgudstjeneste under åben himmel.

amfi-2015-1
Kalundborg Provstis fællesgudstjenesten, hvor 14 af provstiets præster medvirkede, blev indledt med Grundtvigs smukke pinsesalme: ”I al sin glans nu stråler solen” – hvilket ikke fik lokket solen frem, men regnen stilnede af, og det holdt nogenlunde tørvejr under resten af gudstjenesten.

Prædikenen, som handlede om treenigheden og det guddommelige lys, blev holdt af Sanne Bojesen Kristensen fra Viskinge-Aunsø, Lisbeth Dyxenburg fra Raklev og Henrik G. Olsen fra Føllenslev-Særslev.

Kor og solister fra flere forskellige kirker bidrog med musik og sang – og selvom vi kunne have ønsket os lidt mere sommerligt vejr, blev det igen i år en ganske fin oplevelse.

Provst Jørn Noe sluttede med en stor velfortjent tak de mange medvirkende, for den store arbejdsindsats de havde lagt i opgaven med planlægning og gennemførelse af arrangementet.

amfi-2015-2
Fotos © Viggo K. Pedersen