Grøn Kirke

Grøn Kirke ønsker jer alle et rigtigt godt og velsignet nytår!

Der har i det forgangne år været en fortsat vækst i antallet af grønne kirker, og derfor kan vi glæde os over, at der her ved årsskiftet er 204 grønne kirker i Danmark. Netværket af grønne kirker har således rundet 200. Frikirken Roskilde Vineyard blev nr. 200 grønne kirke, og det blev den 16. december markeret ved en gudstjenestefejring med tale fra Roskildes biskop, økologisk kagebord og fællesspisning af grøn mad.
Roskilde Vineyard er en frikirke uden nogen anden form for udendørsareal end en flisebelagt parkeringsplads. Det understreger bredden i Grøn Kirke, at det manglende udeareal ikke står i vejen for at blive grøn kirke. Grøn Kirke netværket består af alt fra nybyggede bykirker i industrikvarterer omkranset af asfalt til historiske landsbykirker, der ejer store arealer jord og har en stor kirkegård. Alle gør I en indsats for at drive jeres kirke bæredygtigt.
Roskilde Vineyard er også et godt eksempel på en anden bredde i Grøn Kirke – nemlig at vi er et tværkirkeligt netværk. Grøn Kirke har de sidste 10 år samlet kirker fra mange forskellige kristne kirkesamfund og organisationer om den fælles sag at værne om Guds skaberværk.

Det er en milepæl for Grøn Kirke at runde 200 grønne kirker. For at fastholde og udbygge engagementet i et voksende netværk af grønne kirker, har vi i 2018 etableret en ordning med frivillige konsulenter, der kan vejlede kirkerne i forhold til den grønne omstilling. Konsulenterne kan rekvireres via sekretariatet, Konsulenterne stiller sig gratis til rådighed for rådgivning via telefon eller mail. Hvis man ønsker at få besøg af en konsulent, skal man kun betale transportomkostningerne.

Tak for at mange af jer har delt såvel grønne initiativer som udfordringer fra jeres kirkes hverdag, så vi i Grøn Kirke netværket kan inspirere hinanden til at fortsætte det vigtige arbejde. I er altid meget velkomne til at sende gode ideer, historier fra jeres kirke eller en klumme med jeres tanker om kirken og klima og miljø til vores nyhedsbrev og medier.

At være grøn kirke indebærer blandt andet, at I en gang om året gennemgår tjeklistens 48 punkter. Det er vigtigt både for at se, hvordan det går med de punkter, I tidligere besluttede at opfylde, og for at undersøge, om der er nye tiltag, I kan sætte igang.
Vi går ud fra, at I stadig opfylder betingelserne for at være grøn kirke, og sender jer derfor Grøn Kirke plakaten for 2019. Plakaten er lige til at printe ud og hænge et synligt sted i kirke og præstegård, så alle kan se, at I er en grøn kirke.  Skulle det vise sig, at I ikke længere opfylder betingelserne for at være en grøn kirke, vil vi gerne høre fra jer. Grøn Kirkes arbejdsgruppe og sekretariat giver gerne sparring til jeres lokale arbejde.

Vi beder jer alle sende email og telefonnummer på jeres kontaktperson, så vi er sikre på, at informationen fra os når frem.

Vi ser frem til et spændende 2019 med masser af lokalt engagement og et fortsat arbejde for at at vise omtanke og respekt for Guds skaberværk. Tak for at I arbejder med!

Mange hilsner

På vegne af Grøn Kirke arbejdsgruppen
Keld Balmer Hansen, formand