Kirkegårdstakster

Her kan du downloade de nye reviderede kirkegårdstakster der trådte i kraft den 1. januar 2010.
Taksterne er grundtakster der reguleres hvert år i henhold til vejledning udsendt af stiftsøvrigheden.

Se takster for fredningstid på:     20 år………. 25 år………. 30 år