Kirkegårdstakster

Her kan du downloade  kirkegårdstakster 2020, gældende for alle kirkegårde i Kalundborg provsti.

Takstblad 2020 Kalundborg Provsti