Skole-kirketjenesten

SKKS årsplan 2017-18


 skks-logo

Generel
info.

Vedtægter

Bestyrelse
og ansatte

Møde-
referater:

08.06.2017
29.01.2015
12.03.2015
08.04.2015

21.05.2015
13.08.2015
22.10.2015

 
 

 

Kalundborg og Slagelse-Skælskør provstier har oprettet en kirkelig skoletjeneste i fællesskab fra 2015.

De to provstier dækker Kalundborg og Slagelse kommuner. Alle grundskoler inden for dette område er potentielle brugere af skoletjenesten.

Kalundborg og Slagelse-Skælskør provstier stiller en teologisk konsulent, sognepræst Marianne Kistrup (halv tid), og en pædagogisk konsulent (fuld tid), lærer og teolog Frank Rechter, til rådighed.

Skoletjenesten udarbejder undervisningsmaterialer til faget kristendomskundskab, som via tilmelding kan bruges af lærerne på kommunernes skoler. I de fleste tilfælde er der forslag til hvordan klassen kan bruge et kirkebesøg til at uddybe et eller flere temaer i undervisningsforløbet.

De folkekirkelige skoletjenester er oprettet på folkekirkens initiativ i slutningen af 1990´erne og skoletjenesten indgår i Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester for at optimere udbyttet af tjenesten.

Se mere på www.folkekirkensskoletjeneste.dk.

Henvendelse kan rettes til:

Konsulent Frank Rechter (tlf. 4022 0191) og
konsulent Marianne Kistrup (tlf. 6030 8005)

Skoletjenesten har lokale i Halsskov Kirke,
Birkemosevej 20, 4220 Korsør

Skoletjenesten har en første midlertidig hjemmeside på
webadressen www.skks.dk.

Den ”rigtige” hjemmeside forventes færdig medio oktober 2015.

 

 Skoletjeneste-banner