Menighedsplejen

NYHEDSBREV — JANUAR 2020

læs mere


Et folkekirkeligt

omsorgsarbejde

 Kontakt: 

 Jan Østergaard, formand
Skippingevej 15, 4460 Snertinge
Tlf.: 2818 3999 menighedsplejen@jan-oestergaard.dk

 Lisbeth Dyxenburg, næstformand
Kystvejen 42, 4400 Kalundborg
Tlf.: 23 22 09 90 lidyx@km.dk

 

Medlemsoversigt, se her

Hvad er en ”menighedspleje”?

Lige siden Kirkens grundlæggelse har kristne set det som deres opgave at udøve omsorg overfor de svage i samfundet.

Menighedsplejen er en organisation under Folkekirken, hvis opgave er at varetage omsorg for de særligt udsatte mennesker i alle aldre.

Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har med udgangspunkt i provstiets sogne til opgave at være kirke i arbejdstøjet, at yde hjælp til personer, der har brug for en ekstra håndsrækning.

Vi lægger vægt på, at det at være menighedspleje ikke kun handler om at yde økonomisk støtte og hjælp til mennesker i nød, men at det også handler om at give tilbud til mennesker, der føler sig alene.

Menighedsplejen i Kalundborg Provsti er en selvstændig forening med egne vedtægter, uafhængig økonomi og egen bestyrelse. Vi er medlem af den landsdækkende paraplyorganisation ”Samvirkende Menighedsplejer”

Forventninger og tilbud

Et medlemskab af Menighedsplejen i Kalundborg Provsti koster det enkelte sogn 600 kr. årligt.

Det forventes ikke at hvert sogn tager del i menighedsplejens aktiviteter, men man er selvfølgelig meget velkommen.

Det vil være en hjælp, hvis det enkelte sogn i løbet af året samler ind til menighedsplejen, da Menighedsplejens økonomiske grundlag udelukkende er privat indsamlede midler.

Af konkrete opgaver, som Menighedsplejen i Kalundborg Provsti varetager, kan nævnes;

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]