MUS-samtaler

Medarbejdsudviklingssamtaler (MUS) og kompetenceudvikling

Kvalitet i MUS

Ovennævnte nyttige pjece er udsendt til alle menighedsråd i 2014 som papirudgave. Du kan downloade pjecen, HER