Provstikonsulenten

Benny      

Provstikonsulent Benny Lykkegaard kan være menighedsrådene behjælpelige med alle oplysninger og udfærdigelser af ansættelses- og aftrædigelsespapirer, kvoteændringer, arbejdstidsomlægninger mv., ligeså tvivl om ferie og fridage samt andre daglige problemstillinger eller opgaver.

Benny Lykkegård deltager årligt i opfølgningskurser for provstikonsulenter, som afholdes af Landsforeningen af Menighedsråd.

provstikonsulent
Benny Lykkegaard

tlf. 2426 0191
bel@km.dk