Sygefravær

Sygefravær – en guide til menighedsrådene

Menighedsrådet og medarbejderen har gensidige pligter og rettigheder i forbindelse med en sygemelding. Men de har også en række muligheder og hjælpeværktøjer.

Hensigten er at understøtte dialogen mellem menighedsråd og den sygemeldte om, hvordan medarbejderen kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen under sygdommen. Erfaringsmæssigt medfører en dialog om, hvad der skal iværksættes, at det bliver langt lettere for medarbejderen at vende tilbage.  

Et udvalg under Folkekirkens Samarbejdsudvalg har udgivet en vejledning om sygdom, se her.

sygemeldt