Præstegårde

Udvalg til løbende vedligehold af præstegårde    

Formand: Kirsten Thurø, Årby menighedsråd

 

Udvalget er oprettet ved afstemning i alle menighedsrådene og fungerer med frivillig tilmelding.
Sognene kan til enhver tid tilmelde sig!

Der er p.t. 16 tilmeldte præstegårde, og alle deltagende præstegårde er gennemset.
Gennemgangen har fokus på redskaber til vedligehold, renoveringer, energibesparelser og nyanskaffelser set i en 10 års periode og er et redskab til kommende budgetlægninger.