Præstegårde

Udvalg til løbende vedligehold af præstegårde    

Udvalget er oprettet for 2 år siden ved afstemning i alle menighedsrådene og fungerer med frivillig tilmelding.
Sognene kan til enhver tid tilmelde sig!

 

Formand: Kirsten Thurø, Årby menighedsråd

Henning Jensen, provstiets bygningskyndige

Pernille Rønnow Boserup, Viskinge-Aunsø menighedsråd

Ernest Andersen, Røsnæs, præsternes tillidsmand

Hans-Helge Pedersen, provstiudvalget

Jørn Noe, provst, sekretær for udvalget

 

Der er 16 tilmeldte præstegårde, og alle deltagende præstegårde er gennemset.
Gennemgangen har fokus på redskaber til vedligehold, renoveringer, energibesparelser og nyanskaffelser set i en 10 års periode og er et redskab til kommende budgetlægninger.

Næste møde __________ kl. 19.00 i Finderup sognegård,