Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget blev nedsat i 2005.
Her har præster, Menighedsrådsforeningen og provstiudvalget plads.

Formålet er at skabe fælles tiltag for hele provstiet, bl.a. fællesgudstjeneste 2. pinsedag i AMFI Bregninge, provstidag hvert 3. år og kommende reformationsjubilæum i 2017.

Der afholdes ca. 3 møder om året.

Deltagere:                 
Helle Brink, præst, Raklev menighedsråd
Henrik Gert Olsen, præst, Føllenslev-Særslev sogne
Jørn Noe, provst, Provstiudvalget
Hans-Helge Pedersen, Hallenslev, Provstiudvalget
Flemming Blarke, Vor frue Kalundborg, Menighedsrådsforeningen
Bodil Therkelsen, Raklev, Menighedsrådsforeningen