Takstberegningsmodel og kirkegårdstaksterne

Provstiudvalget har på sit møde den 28. marts 2019 besluttet at få etableret en opdateret takstberegningsmodel, som kan give input til kirkegårdstaksterne i Kalundborg Provsti fra 2020.

I den anledning har Provstiudvalget besluttet at etablere følgende kirkegårdstakstudvalg:

Formand for udvalget:
Inger Jensen, Provstiudvalget

Øvrige medlemmer repræsenterer forskellige størrelser af kirkegårde og arbejdsområder:
Graver Ulla Ellelonndal, Raklev
Graver Ellen Margrethe Jehg, Sæby-Hallenslev
Graver Helge Stavnskær, Rørby-Værslev-Ll. Fuglede
Provstikonsulent Benny Lykkegaard
Kirkegårdsleder Steen Hendriksen, Sct. Olai kirkegårde, Kalundborg
Sekretær Merete Nielsen, Sct. Olais kirkegårdsforvaltning.

Der vil i starten af maj blive udsendt et spørgeskema til samtlige menighedsråd, som vil danne grundlag for kirkegårdstaksterne. I den anledning vil blive indkaldt til et informationsmøde mandag, den 20. maj klokken 19.00 i Finderup Sognegård.

Det nye takstblad, gældende fra 1.jan.2020, forventes godkendt i provstiudvalget november 2019.

Tidsplanen fremgår af nedenstående årshjul:

klik på billedet, så bliver det større